Προϊόντα

ΕΥΛΟΓΙΑ IKE

Μέλι ανθέων και δάσους

Το ανθόμελο μας είναι μέλι ιδιαίτερης σύνθεσης, προερχόμενο  από σπάνια άνθη και δάση, καθώς προέρχεται από έναν τόπο με μοναδική βιοποικιλότητα παγκοσμίως. Η γεύση του είναι ισορροπημένα γλυκιά και , ανάλογα με το υψόμετρο όπου βρίσκονται τα λουλούδια (50 έως 600 μέτρα) προσφέρεται άλλοτε ανοιχτόχρωμο και άλλοτε με πιο σκούρο χρώμα. Το δεύτερο έχει υψηλότερη θρεπτική αξίακαι το πρώτο είναι πιο γλυκό, με αποτέλεσμα να είναι πιο αρεστό στα παιδιά.

Κατηγορίες: ,
Share with Friends