Σαπούνια

Ο αρτιότερος συνδυασμός αγιορείτικης παράδοσης και σύγχρονης γνώσης δημιουργεί παραδοσιακά αγιορείτικα σαπούνια ελαιόλαδου, φτιαγμένα από πρώτες ύλες συλλεγμένες από την πλούσια και ευλογημένη αθωνική γη. Με σεβασμό στις παλαιές μοναστηριακές συνταγές και με την ευγενική συνδρομή επιφανών και διακεκριμένων επιστημόνων, τα σαπούνια ελαιόλαδου αποτελούν αυθεντικά φυσικά προϊόντα για την προσωπική μας υγιεινή.