Σαπούνια

Ο αρτιότερος συνδυασμός αγιορείτικης παράδοσης και σύγχρονης γνώσης δημιουργεί παραδοσιακά αγιορείτικα σαπούνια ελαιόλαδου, φτιαγμένα από πρώτες ύλες συλλεγμένες από την πλούσια και ευλογημένη αθωνική γη. Με σεβασμό στις παλαιές μοναστηριακές συνταγές και με την ευγενική συνδρομή επιφανών και διακεκριμένων επιστημόνων, τα σαπούνια ελαιόλαδου αποτελούν αυθεντικά φυσικά προϊόντα για την προσωπική μας υγιεινή. Όλα τα σαπούνια παράγονται κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές και διαθέτουν τεχνικό φάκελο προϊόντος, ο οποίος έχει γνωστοποιηθεί στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή πύλη για την νόμιμη κυκλοφορία τους ως καλλυντικό προϊόν.