Πιστοποιήσεις

H εταιρία ΕΥΛΟΓΙΑ ΙΚΕ πιστή στον σκοπό της να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφαλή για τον καταναλωτή εφαρμόζει πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO9001:2015 και ISO22000:2005 αντίστοιχα.

Επίσης, τόσο οι αμπελώνες όσο και τα βότανα του Μετοχίου είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά.