ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

monoxilitis.gr

 

Τίθεται σε ισχύ από 01/05/2021

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο που είναι αφιερωμένος στη μάρκα MONOXILITIS (εφεξής «Ιστότοπος»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (εφεξής «Όροι χρήσης»). Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: Πέραν 37, Αμπελόκηποι Τ.Κ. 56123 Θεσσαλονίκη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.monoxilitis.gr

 

  1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο, πρέπει να είστε άνω των 16 ετών. Αν είστε κάτω των 16, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων σας.

Mπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα τον Ιστότοπο, χωρίς να απαιτείται να κάνετε σύνδεση ή να δημιουργήσετε λογαριασμό.

 

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Για την ανάπτυξη του παρόντος Ιστότοπου απαιτήθηκαν σημαντικές επενδύσεις. Ο Ιστότοπος και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν (δηλαδή, εμπορικά σήματα, εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.λπ.) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν παρέχεται καμία άδεια χρήσης, αναπαραγωγής ή αναφοράς του Ιστότοπου (στο σύνολό του ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς όπως, ενδεικτικά, για εμπορικούς σκοπούς.

 

Μέσω του εν λόγω Ιστότοπου, ενδέχεται να σάς παρέχουμε περιεχόμενο το οποίο διατίθεται προς λήψη (εφεξής « Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης»). Σας παρέχουμε, αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση, χωρίς επιβάρυνση και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτό καθορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες, το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αναφορά, τροποποίηση ή διανομή του Ιστότοπου. Κάνοντας λήψη ή χρησιμοποιώντας το εν λόγω Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, αποδέχεστε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

Σε περίπτωση που σας παρέχουμε πρόσβαση σε έναν Ιστότοπο που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε κάποια εικόνα (ειδικότερα, προκειμένου να δοκιμάσετε εικονικά κάποια καλλυντικά), με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο λόγω Ιστότοπος παρέχεται αποκλειστικά για δική σας χρήση σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του. Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο κατά τρόπο που μπορεί να ζημιώσει την υπόληψη, τη φήμη ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

β. Δικαιώματα τρίτων μερών

Με το παρόν, σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να εξασφαλίζετε όλες τις απαραίτητες άδειες και τα δικαιώματα χρήσης από κάθε σχετικό κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων που συνδέονται το περιεχόμενο που επιθυμείτε να αναρτήσετε μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και των δικαιωμάτων δημοσιότητας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενός προσώπου επί της εικόνας) ώστε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε απρόσκοπτα τα εν λόγω περιεχόμενα. Για παράδειγμα, οφείλετε να διασφαλίζετε τα δικαιώματα επί και σε οποιοδήποτε περιεχόμενο (ιδίως φωτογραφίες) που απεικονίζουν πρόσφατα αρχιτεκτονικά στοιχεία, διαφημιστικά σχέδια ή σχέδια ενδυμάτων που ενδέχεται να απεικονίζονται (ακρωνύμια, λογότυπα κ.λπ.).

 

γ. Περιεχόμενο Χρήστη

Ενδέχεται να διαθέσουμε μέσω του παρόντος Ιστότοπου έναν αποκλειστικό χώρο για την ανάρτηση περιεχομένου χρηστών, όπως κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, γνώμες κ.λπ. (εφεξής «Περιεχόμενο Χρήστη»).

 

Προβαίνοντας στην ανάρτηση Περιεχομένου Χρήστη μέσω του Ιστότοπου, με το παρόν Μας παρέχεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, παγκόσμια και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες (συμπεριλαμβανομένου κάθε μεταγενέστερου, συμπληρωματικού ή τροποποιητικού κανονισμού), άδεια αναπαραγωγής, προβολής, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, επεξεργασίας, διανομής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων από το εν λόγω περιεχόμενο, ενσωμάτωσής του σε άλλα έργα, καθώς και διανομής του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη (εν όλω ή εν μέρει).

 

Η εν λόγω χρήση επιτρέπεται για κάθε ενδοεταιρικό ή εξωτερικό σκοπό ή σκοπό παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διαφημιστικό, ιστορικό ή αρχειακό σκοπό, καθώς και κάθε σκοπό δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, των προϊόντων ή/και των εμπορικών σημάτων της και, ειδικότερα, στα παρακάτω μέσα:

 

Σε απεριόριστο αριθμό αναρτήσεων κάθε μορφής,

Στον τύπο και σε απεριόριστο αριθμό εντύπων,

Σε δημοσιεύσεις, σε απεριόριστο αριθμό εντύπων, ειδικότερα δημοσιεύσεις για σκοπούς ενδοεταιρικής κοινοποίησης, όπως στο προσωπικό πωλήσεων και στο δίκτυο διανομής (έμποροι χονδρικής, έμποροι λιανικής, αντιπρόσωποι κ.λπ.), εκδηλώσεων, φυλλαδίων για συνέδρια, εμπορικών εκθέσεων, περιπτέρων: επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), στον επαγγελματικό τύπο, καθώς και σε απεριόριστο αριθμό εντύπων ή/και δημοσιεύσεων,

Σε ηλεκτρονικές, δικτυακές και ψηφιακές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και στο εταιρικό εσωτερικό δίκτυο (Intranet) και σε πολυμέσα, μέσω οποιωνδήποτε ιστότοπων (ανεξαρτήτως ιστότοπου ή/και μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Facebook, Twitter, YouTube), σε απεριόριστο αριθμό ένθετων και μεταδόσεων,

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλατφόρμες που ανήκουν σε τρίτα μέρη και, συνεπώς, η κυκλοφορία και η χρήση Περιεχομένου Χρήστη μέσω των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου από Εμάς ή από τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως, ενδεικτικά, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια των προστατευμένων δικαιωμάτων και αφαίρεσης Περιεχομένου. Εσείς θα βαρύνεστε με την ευθύνη για την αντιμετώπιση αξιώσεων τρίτων μερών σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Επιπλέον, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κάθε Περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μια μηχανή αναζήτησης και, κατά συνέπεια, θα είναι προσβάσιμο στο κοινό εκτός του Ιστότοπου.

 

Η παρούσα άδεια μας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το Περιεχόμενό σας όπως αναρτήθηκε αρχικά ή/και να προβαίνουμε σε τυχόν αποσαφηνίσεις στο Περιεχόμενο Χρήστη που θεωρούμε χρήσιμες, με την προϋπόθεση ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν αλλάζει την εικόνα ή τα λόγια σας.

 

Επιπροσθέτως, η χρήση Περιεχομένου χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει ανωνυποιημένες πληροφορίες όπως την πόλη, τη χώρα ή την ηλικία σας ή/και, εφόσον έχετε παράσχει ρητά άδεια προς τούτου, πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίησή σας όπως το μικρό σας όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

 

Κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε μέσω αυτού του Ιστότοπου θα επιλέγεται από εσάς και με δική σας μόνο ευθύνη. Ωστόσο εμείς θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή με τους αποδεκτούς κανόνες ηθικής ή τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν. Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ανά πάσα στιγμή κάθε σχετικό Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο μπορεί να μη συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και τον Κώδικα Συμπεριφοράς.

 

Επιπλέον, αν έχετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε από άλλον χρήστη, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τα δικαιώματα του εν λόγω χρήστη και, ειδικότερα, να μην αναπαράγετε ή δημοσιοποιείτε το εν λόγω Περιεχόμενο μέσω άλλων μέσων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του σχετικού χρήστη.

 

  1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Υποστηρίζουμε τις αρχές της ανεκτικότητας και του σεβασμού των άλλων.

 

Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε:

 

Να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για σκοπούς πολιτικούς, προπαγάνδας ή προσηλυτισμού·

Να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που διαφημίζει ή προωθεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ανταγωνίζονται το (τα) εμπορικό(-ά) σήμα(-τα) που εμφανίζονται στον Ιστότοπο·

Να μην διεξάγετε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που ενδεχομένως παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου σε και επί οποιουδήποτε λογισμικού, εμπορικών σημάτων, φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, βίντεο κ.λπ. ·

 

 

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Συνδέσεις υπερκειμένου

 

Οι συνδέσεις υπερκειμένου που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό Μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Ενδεχομένως να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικότερα όταν: (i) κάνετε εγγραφή σε μια υπηρεσία, (ii) κάνετε λήψη Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης, (iii) εισέρχεστε στον Ιστότοπο, (iv) συμμετέχετε σε κάποιο παιχνίδι/ διαγωνισμό, (v) μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, (v) συμμετέχετε σε μια δημοσκόπηση ή έρευνα.

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την εταιρεία ΕΥΛΟΓΙΑ ΙΚΕ προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας, να συμμετάσχετε σε κάποιο παιχνίδι ή διαγωνισμό, να αποκρινόμαστε σε αιτήματά σας και εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, να συμμετέχετε σε δημοσκόπηση ή έρευνα.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις. Τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας και βάσει των οδηγιών μας.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να ζητάτε τη διόρθωση και τη διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την ΕΥΛΟΓΙΑ ΙΚΕ. Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

 

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση :

 

ΕΥΛΟΓΙΑ ΙΚΕ

 

Υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων

 

Πέραν 37

 

  1. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε κατ’οποιδήποτε τρόπο την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

  1. COOKIES

 

 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στη συσκευή σας ενόσω περιηγείστε στον Ιστότοπο (όπως οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η ημερομηνία και η ώρα της εν λόγω πρόσβασης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να διαβάζονται όποτε επισκέπτεστε τον ίδιο Ιστότοπο (εφεξής « Cookies»).

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στον πίνακα για τα cookies.

 

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από εμάς, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστότοπου.

 

Κάθε τροποποίηση θα σας κοινοποιείται μέσω του Ιστότοπου προτού τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Εκτός αν για την τροποποίηση απαιτείται η ρητή σας έγκριση, η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου θα θεωρείτε ως αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης από εσάς.

 

  1. 8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο και στο Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή διαθεσιμότητα και πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στον Ιστότοπο, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης.

 

Με το παρόν καθίσταται σαφές ότι το διαδίκτυο και τα δίκτυα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών δεν είναι απαλλαγμένα από σφάλματα και ενδέχεται να προκύψουν διακοπές και βλάβες. Δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με αυτό και, κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου καθώς και των δικτύων πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών όπως, ενδεικτικά:

 

– Ανεπαρκή διαβίβαση ή/και λήψη δεδομένων ή/και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου,

 

– Τυχόν εξωτερικές εισβολές ή ιοί υπολογιστών,

 

– Τυχόν βλάβες του εξοπλισμού λήψης ή των δικτύων επικοινωνίας και

 

– Τυχόν δυσλειτουργία του διαδικτύου που μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου.

 

Τέλος, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στις άμεσες ζημίες, αποκλείοντας κάθε άλλη ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, αποκλείεται κάθε έμμεση ζημία που συνδέεται, ενδεικτικά, με απώλεια κερδών, εσόδων, φήμης ή πελατείας.

 

  1. 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας.

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στα κάτωθι στοιχεία :

 

Πέραν 37, Αμπελόκηποι 56123, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ. : +30 2310 385857

 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00

 

e-mail: [email protected]

 

Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαμεσολάβηση, κάθε καταναλωτική διαφορά υποβάλλεται πρωτίστως εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Μετά την υποβολή της εν λόγω διαφοράς στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, κάθε καταναλωτική διαφορά μπορεί να υποβάλλεται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 14 υπ’ αριθμ. 524/2013 Κανονισμού της ΕΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ .

 

Εφόσον η επίλυση της διαφοράς δεν είναι δυνατή μέσω της εν λόγω διαδικασίας διαμεσολάβησης, παραπέμπεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Δημοσιεύοντος.