Μύρο

Από την έναρξη του μοναχισμού και ειδικά στο Άγιο Όρος, υπήρξαν και υπάρχουν διακονήματα που καλύπτουν τις ανάγκες της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας. Ένα από αυτά είναι η παραγωγή μύρο και μοσχοθυμιαμάτων για τις καθημερινές χρήσεις αυτών στις θρησκευτικές λειτουργίες.